Mauser K98

Na vyžádání
  • Výrobce: Novohradský
Kód produktu: AD3354
Cena bez DPH: 18 090,91 Kč
Cena s DPH: 21 890,00 Kč

Mauser K98 

Jedná se o zbraň kategorie D. Náboje do ní kategorie B. 

Historie
V roce 1902 byla zavedena zkrácená kompaktní varianta pušky G98, nazvaná „Karabiner 98“. Oproti základní variantě G98 je o 305 mm kratší (hlaveň je kratší o 310 mm), pažba dosahuje až k ústí hlavně, kde je zakončena masivním kováním (sloužícím zároveň jako chránítko mušky) a nosný řemen je upevněn na levé straně zbraně. Výraznou změnou prošla i klika závěru, která je u K98 ohnutá dolů a navíc zploštělá, aby na ni šla nasadit pochva bodáku. Kvůli kratší hlavni bylo nutno upravit i hledí, které je nynístavitelné v rozmezí 200 až 1800 metrů.
Praxe však ukázala, že hlaveň je příliš krátká, než aby byl alespoň uspokojivě využit potenciál, který poskytoval nový náboj se zahrocenou střelou (8x57JS) - kvůli krátké hlavni nestačil veškerý objem střelného prachu dohořet před tím, než střela opustila hlaveň, což, kromě silného světelného a zvukového efektu, mělo i nepříznivý vliv na přesnost střelby. Z těchto důvodů se karabina K98 rozšířila jen málo a dnes je jejich výskyt velmi vzácný.

Konstrukce
Karabina Mauser K98 je opakovací zbraň s otočným odsuvým závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.

Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.

Hlaveň o délce 430 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 240 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.

Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. Zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří tím zadní doraz závěru.

Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou tři uzamykací ozuby (dva vpředu a jeden vzadu) a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník ůderníku. Na pravé straně závěrnice je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jeho zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodí části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice jsou dva ozuby, které slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra. V ní je uložena pojistka a čep, který zajišťuje správnou polohu uzávěry vůči závěrnici a také zabraňuje otáčení odemčeného závěru. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.

Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.

Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného ořechového nebo bukového dřeva; výjimečně byla pažba vyrobena z jiného druhu plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě řipevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek, přičemž z přední dopředu vyčnívá záchyt bodáku. Zpětný ráz výstřelu je na pažbu přenáčen pomocí čtyřhraného čepového lůžka, umístěného pod nábojovou komorou.
V hlavišti pažby je otvor pro provlečení nosného řemene a za ním je lůžko pro rozborku závěru. Zadní část pažby je proti poškození chráněna ocelovou botkou.

Technické údaje
Ráže - 7,9 mm
Náboj - 7,9 mm mod. 98 (dnešní označení 8x57JS)
Délka - 945 mm (L. Olson uvádí 950 mm)
Délka s bodákem - 1195 mm
Prázdná hmotnost - 3,4 kg (L. Olson uvádí 3,5 kg)
Délka hlavně - 430 mm (L. Olson uvádí 440 mm)
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 240 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,12 mm
Šířka drážek - 4,40 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 200 až 1800 m

Značení
Na levé straně pouzdra závěru bylo vyryto označení „Kar. 98“, na horní ploše objímky pouzdra závěru byla císařská koruna, pod ní jméno výrobce a pod ním plný rok výroby.

PROSÍM ČTĚTE - DŮLEŽITÉ!!!

PRODUKTY V TÉTO SEKCI NEVEDEME A NEMÁME SKLADEM - OBJEDNÁVAT JE MUSÍTE POUZE PŘÍMO U p.NOVOHRADSKÉHO

Kontakt: 777 115 738

 


Česky English